SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Entetsu Department Store

12-1, Asahimachi, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka,
430-0927
TEL. +81-53-456-4600

ACCESS