SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Fukuya Hacchobori Main Store

6-26, Ebisucho, naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima,
730-8548
TEL. +81-082-246-6170

ACCESS