SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Kyoto Takashimaya

52 Nishiiru Shincho,Shijo-dori Kawaramachi, Shimogyo-ku, Kyoto,
600-8520
TEL. +81-75-252-7841

ACCESS