SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Sapporo STELLAR PLACE
(CONCEPT SHOP)

Sapporo Stellar Place, CENTER B1F, Nishi 2, Kita-5-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido,
060-0005
TEL. +81-11-209-5561

ACCESS