SHOP INFO

Department store/Shopping mall

Tobu Ikebukuro Store

2F, 1-1-25, Nishi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo,
171-8512
TEL. +81-3-6903-1555

ACCESS