SHOP INFO

Chugoku

Department store/Shopping mall
Tenmaya Okayama Store
2-1-1,Omotecho, Kita-ku, Okayama City, Okayama,
700-8025
TEL. +81-86-227-1757
Department store/Shopping mall
Fukuya Hacchobori Main Store
6-26, Ebisucho, naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima,
730-8548
TEL. +81-082-246-6170